Erasmus +

EXPERIENȚE PROFESIONALE ALE ELEVILOR DE LA COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+

În cadrul activităților dedicate împărtășirii bunelor practici în domeniul proiectelor europene, reprezentanți ai Colegiul Economic Mangalia au participat joi, 9 noiembrie 2017, la o întâlnire organizată cu elevii, părinții elevilor și cadrele didactice de la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud.

Întâlnirea a avut ca scop principal diseminarea rezultatelor proiectului ”Skills and professional competence in gastronomy depth by European placement”, ai căror beneficiari au fost 32 de elevi din clasele a X-a și a XI-a de la Colegiul Economic Mangalia, programați în două fluxuri: 18 elevi în Granada și 14 elevi în Paphos. Reprezentanții Colegiului au fost doamna director adjunct Tănase Cornelia, doamna Rașid Nelida, responsabilul proiectului, precum și elevii Ciobotaru Emilian Ionuț, Axinte Mihai Aurelian și Ungurianu Andrei, beneficiari direcți ai proiectului.

Audiența a fost alcătuită din elevi ai claselor a X-a și a XI-a, domeniul de pregătire Turism și alimentație, părinții acestora, precum și cadre didactice ale Liceului Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud.

Au fost prezentate obiectivele proiectului, componența mobilităților, activitățile practice realizate la agenții economici la care au fost repartizați, activitățile cuprinse în programul cultural, documentele de formare obținute, rezultatele obținute în urma derulării acestui proiect.

Cea mai importantă parte a întâlnirii a constituit-o prezentarea experienței personale a fiecărui beneficiar al proiectului. A urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri, cu privire la aspecte punctuale ale proiectului. Majoritatea întrebărilor au fost adresate de elevi, dar și de cadre didactice sau părinți. Răspunsurile oferite au fost suficient de detaliate, astfel încât nu au rămas aspecte neacoperite.

Mulțumim pe această cale doamnei director Cozoș Cerasela Liliana și doamnei profesor Mariana Munteanu, care au făcut posibilă această întâlnire, derulată în cele mai bune condiții, feed-back-ul primit fiind unul foarte bun.

Echipa de gestionare a proiectului

Diseminarea experienţelor europene de formare la Colegiul Economic Mangalia

În data de 29 iunie 2017, la Colegiul Economic Mangalia a avut loc, în cadrul consiliului profesoral, diseminarea rezultatelor proiectului Erasmus + “Skills and professional competence in gastronomy depth by European placement ”.

Au fost prezenţi elevii implicaţi în cele două fluxuri, în Granada (Spania) şi Paphos (Cipru). S-au prezentat obiectivele proiectului, aptitudinile şi abilităţile dobândite de elevi în cele două mobilităţi la care au participat. Profesorii şi elevii participanţi au expus principalele aspecte ale activităţii lor, impresii şi amintiri.

În cadru festiv, elevilor li s-a înmânat documentul Europass Mobility şi au fost felicitaţi pentru calificativul Excelent obţinut la evaluarea realizată la finalizarea stagiului.

La final, doamna director-adjunct Tănase Cornelia a precizat activităţile ce urmează a fi desfăşurate în continuare în cadrul proiectului: realizarea unei expoziţii cu fotografii care surprind activităţile din unităţile de stagiu, susţinerea unor lecţii demonstrative în faţa colegilor, elaborarea de auxiliare curriculare cu preparate tradiţionale din cele două regiuni, realizarea unei pagini de facebook a proiectului, pliante, afişe.

Rezultatele proiectului vor fi popularizate în continuare prin acţiuni de diseminare la nivel de comunitate, precum şi în cadrul altor instituţii de învăţământ.

STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ A ELEVILOR DE LA COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+

Colegiul Economic Mangalia continuă tradiţia participarii la proiecte în cadrul programelor europene care finanţează formarea profesională a elevilor în ţări ale Uniunii Europene.

În anul 2017 sunt programate două mobilităţi ale elevilor de clasa a X-a (domeniul de pregătire de bază Turism şi alimentaţie) şi a XI-a (calificarea Organizator banqueting) în cadrul proiectului Erasmus+ ”Skills and professional competence in gastronomy depth by European placement”, înregistrat nr. 2016-1-RO01-KA102-024203.

 

Prima mobilitate a avut loc în perioada 05.02.2017-25.02.2017 în oraşul Granada din Spania. Beneficiarii au fost 18 elevi din clasele a X-a (Anghel Florin Marian, Ciobotaru Emilian Ionuţ, Cristea Ana-Maria, Drăguţ Laurenţiu Florin, Dumitraşcu Dorinel Cosmin, Guzgă Gabriel, Marin-Badea Ciprian Mihai, Mihai Daniela Elena, Mînzăţeanu Mihai, Munteanu Mihai, Nedelcu Adelina, Olteanu Antonio Florian, Oprescu Nicolae, Pasăre Georgiana Alexandra, Sburlan Dragoş Ionuţ, Şerban Emilia Ştefania) şi a XI-a (Moga Ştefania, Neagă Cristian) de la Colegiul Economic Mangalia, însoţiţi de Ciobănel Raluca Simona, directorul unităţii şcolare şi Rotaru Elena, profesor alimentaţie publică. Prima săptămână de activităţi a fost monitorizată de profesor Raşid Nelida, în calitate de responsabil al proiectului.

Principalele activităţi pe durata mobilităţii au fost organizate de M.E.P. Europrojects Granada, care a completat stagiul de formare profesională cu activităţi culturale. Elevii au fost repartizaţi la trei mari restaurante ale unor hoteluri de clasificare superioară din Granada - Corona de Granada, Navas, Alixares, unde, sub directa îndrumare a tutorilor de stagiu, au realizat activităţi specifice calificărilor lor, dobândind o serie de competenţe de specialitate (dozarea materiilor prime în funcţie de preparat; obţinerea de semipreparate şi preparate cu grad redus de complexitate; aranjarea preparatelor în vederea servirii; identificarea sortimentelor de băuturi, servirea preparatelor şi băuturilor în unităţile de alimentaţie; debarasarea meselor în sala de servire etc.), dar şi competenţe-cheie (lucrul în echipă, rezolvarea de probleme, gândirea critică, comunicare în limba modernă).

La finalul stagiului, elevii au primit Certificatul de recunoaştere a experienţei şi competenţelor acumulate, documentul Europass Mobility, precum şi Certificatul de recunoaştere a experienţei şi competenţelor acumulate la locul de stagiu. De asemenea, în cadrul unui colocviu organizat la întoarcerea în ţară, elevilor li s-au validat experienţele acumulate pe durata stagiului în Spania, ei primind note la modulele de specialitate.

În timpul liber liceenii au avut posibilitatea să viziteze principalele obiective turistice din Granada precum Complexul Alhambra, Catedrala, Capela regală, mănăstirile Cartuja şi San Jeronimo, Muzeul ştiinţelor, cartierul Albaicin. În weekenduri au participat la excursiile organizate în marile oraşe din Andaluzia (Cordoba, Sevilia, Malaga), iar o experienţă inediată a fost excursia în Gibraltar.

Echipa de gestionare a proiectului

Formarea abilităţilor şi competenţelor profesionale ale elevilor de la Colegiul Economic Mangalia în unităţi de turism din Granada (Spania) şi Paphos (Cipru)

Colegiul Economic Mangalia a câştigat finanţarea proiectului de mobilitate Eramus+, "Skills and professional competence in gastronomy depth by European placement" (Abilităţi şi competenţe profesionale în gastronomie, aprofundate prin plasament european) înregistrat cu nr. 2016-1-RO01-KA102-024203, perioada de implementare fiind mai-iunie 2017.

În urma derulării stagiului de 3 săptămâni, se va asigura formarea viitorilor absolvenţi de liceu tehnologic în directă legătură cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă din domeniul alimentaţiei şi turismului. Prin efectuarea stagiilor de pregătire practică în întreprinderi de specialitate din cele mai puternice industrii de turism din Europa şi din lume - Spania şi Cipru - ne vom îndeplini principala ţintă strategică din Planul de Acţiune al Şcolii - corelarea pregătirii profesionale a absolvenţilor cu cerinţele pieţei muncii. Vom crea astfel un model de abordare a formării iniţiale de specialitate, cu rol multiplicator şi formator pentru viitoarele generaţii de absolvenţi.

La acest proiect vor participa 32 elevi,

  • 18 din clasa a X-a (ciclul inferior al liceului), filieră tehnologică, domeniul de pregătire generală-alimentaţie şi

  • 14 elevi din clasa a XI-a (ciclul superior al liceului) calificarea Organizator banqueting.

Organizaţiile intermediare sunt:

  • Mobilitate Proiecte Europene Granada (o organizaţie de formare privată care furnizează în principal activităţi de formare profesională) şi

  • Organization for Promotion of European Issues, un ONG din regiunea Paphos, care acordă o atenţie deosebită problemelor de educaţie, cultură şi tineret.

Stagiile de pregătire practică se vor desfăşura în unităţi hoteliere partenere ale organizaţiilor intermediare, cu care au fost încheiate contracte de colaborare.

Comisia de proiect

Please reload

© 2017 by Colegiul Economic Mangalia. Proudly created by Curcan Roxana with Wix.com