Documente 2019-2020

Situația locurilor disponibile pentru transferul elevilor în perioada vacanței de vară

Anunț

privind organizarea concursului de ocupare a unui post contractual vacant de Muncitor I

PROCEDURĂ

privind modalităţile de desfăşurare a activităţii de pregătire a sesiunilor de examen

ORDIN nr. 4.322/2020

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019-2020

ORDIN 4307/2020

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

ORDIN nr. 4267/18.05.2020

pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

OMEC 4266/18.05.2020

pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

Anexa 2 la OMEC nr.4115/10.04.2020

Examenul de Bacalaureat Național 2020
Programe de susținerea probelor scrise

OMEC 4115/10.04.2020

privind aprobarea progframelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020

ORDIN nr. 4950/27.08.2019

privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2020

Procedură nr. 26651/14.02.2019

cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolbenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2019

Condiții specifice

pentru obținerea acordului de transfer/pretransfer/modificare a repartizării pe toate posturile

Mobilitatea personalului didactic titular în anul școlar 2020-2021

Concurs ocupare post de Administrator patrimoniu

Bibliografie Concurs ocupare post contractual temporar vacant Administrator patrimoniu

  • Legea nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii;

  • Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordinul MFP nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

  • Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare;

  • H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Raport calitatea educației în anul școlar 2018-2019

Organigrama 2019-2020

Comisii metodice și administrative 2019-2020

Planul de Acțiune al Școlii

Transparența veniturilor salariale

Please reload

© 2017 by Colegiul Economic Mangalia. Proudly created by Curcan Roxana with Wix.com