Activități extracurriculare

Activitate – excursie organizată în aria protejată Hagieni

În data de 19 iunie 2019 și 25.06.2019, două grupuri de câte 10 elevi, însoțiți de profesor Mîrzali Ghiuler și profesor Tudose Delia, au participat la o excursie organizată în aria protejată Hagieni.

Excursiile s-au desfășurat în cadrul proiectului ROSE – IDEIAM (Inițiativa de dezvoltare educativă prin instruire, acțiune și motivare).

Obiectve urmărite:

  • cunoașterea speciilor de plante și animale protejate în cadrul rezervației;

  • familiarizarea cu conceptele de dezvoltare durabilă;

  • susținerea unui discurs motivațional privind necesitatea reciclării;

  • realizarea unui poster și susținerea unui slogan motivațional privind salvarea speciilor de plante și animale din aria protejată vizitată;

  • organizarea și folosirea rațională, utilă și plăcută a timpului liber;

  • optmizarea comunicării profesor-elev și elev-elev în alt context decât mediul școlar.

Elevii s-au manifestat într-un mod plăcut au dat dovadă de spirit civic, au dovedit entuziasm în activitățile desfășurate. Activitățile propuse au fost atractive, pe gustul elevilor. Feed back-ul a fost pozitiv, elevii exprimându-și disponibilitatea de a mai participa la astfel de activități

Activitate - Leadership pentru Mangalia

Activitatea și-a propus promovarea educației antreprenoriale în rândul tinerilor și creșterea activismului comunitar în rândul tinerilor, dezvoltarea pro-activă și participarea acestora la activități socio-culturale.

Cursul de formare a fost structurat pe 4 module: M1 Motivarea unui leader, M2. Antreprenor sau salariat, M3 Manager vs. Lider, M4. Inteligență pozitiva și echilibru emoțional iar activitățile au fost organizate și coordonate de un reprezentant al O.N.G.-ului Proactiv pentru comunitate Mangalia.

Activitatea a fost corelată cu activitățile pedagogice de sprijin și de remediere, ajutându-i pe elevi să devină responsabili față de obiectivele proiectului și, implicit, față de importanța promovării examenului de bacalaureat. Activând la elevi un comportament motivat pozitiv, acesta va duce la succese școlare și la ameliorarea dificultăților de învăţare şcolară, finalizate cu promovarea examenului de BAC. Prin desfășurarea cursului se vor îmbunătăți abilitățile de învățare continuă, astfel încât să existe cât mai mulți elevi care să își dorească continuarea studiilor.

Activitatea ”Laboratorul emoțiilor”

Acest atelier și-a propus să deruleze activităţi educative în spiritul implicării elevilor în viaţa școlii și a comunităţii locale și să acţioneze pentru eliminarea discriminării politice, sociale, economice religioase, rasiale urmărind atragerea copiilor către școală, în special a celor cu risc de abandon școlar prin activități de voluntariat, prin mobilizarea tinerilor şi a resurselor locale în identificarea şi rezolvarea problemelor comunităţii școlare.

Activitatea „Laboratorul emoțiilor” este o componentă educaţională importantă şi eficientă în cadrul activităților extracurriculare și a dezvoltat o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.

Subtemele activităților au fost: Luna 1 – Teatrul de umbre, Luna 2 – Modelaj, Luna 3 – Caracatițe croșetate pentru prematuri, Luna 4 – Dans terapeutic, Luna 5 – Teatrul de umbre, Luna 6 – Atelier de zâne, Luna 7 – Atelier de cadouri verzi, Luna 8 – Povești creative.

Activitățile au avut un caracter complementar activităților de consiliere și orientare în carieră, urmărind cultivarea interesului pentru cunoaștere.

Activitățile au avut loc la Cafeneaua literară Monel care este cunoscută în oraș pentru organizarea de workshopuri de dezvoltare personală. Grupul țintă a fost format din 20 de elevi de clasa a IX-a.

© 2017 by Colegiul Economic Mangalia. Proudly created by Curcan Roxana with Wix.com