Bibliografie Concurs ocupare post contractual temporar vacant Administrator patrimoniu
  • Legea nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii;

  • Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordinul MFP nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

  • Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare;

  • H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

© 2017 by Colegiul Economic Mangalia. Proudly created by Curcan Roxana with Wix.com