Criteriile specifice de acordare a burselor 

pentru anul școlar 2017 – 2018, semestrul I

Nr.188/06.03.2018

1.Bursa de performanță se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:

 • au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

 • s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile internationale

 • au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.

Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si lista competitiilor/concursurilor pentru care se acorda bursele de performanta mentionate la alin.(1) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.

Bursele de performanta obtinute in baza prevederilor se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele mentionate mai sus. In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare intr-un semestru este mai mica de 10 si la un numar de peste 10 absente/semestru.

Bursa se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat.

Acte necesare:

 • cerere

 • copii xerox după diplomele obținute

 • copie C.I. elev

 1.  Bursa de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:

a)au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional (pentru semestrul I media generală se calculează exclusiv din mediile încheiate la sfârșitul acestuia. Nu se iau în calcul disciplinele modulare deoarece acestea se finalizează la sfârșitul anului școlar, moment în care se încheie și media anuală a fiecăruia în parte); 

 b)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MECTS;  

c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.

            Bursele de merit obtinute in baza prevederilor lit. a) se acorda incepand cu semestrul al II-lea pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului liceal și profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale invatamantului liceal și profesional

Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii  lit. a) este revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.

      Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si a competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, pentru care se acorda bursele de merit mentionate la  lit. b) sau lit. c) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.

Bursele de merit obtinute in baza prevederilor lit. b) sau lit. c) se acorda pe perioada anului scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele mentionate.

 In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10 si la un numar de peste 10 absente/semestru.

 Bursa se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat.

Acte necesare:

 • Cerere

 • Copie xerox C.I elev

 • Copie xerox C.I parinte

 1. Bursa de studiu  se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim net pe economie si care indeplinesc simultan conditiile: au media generala peste 7.00 si nota 10 la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa.

      Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor.

Acte necesare:

 • Cerere

 • Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei (certificat de naștere sau carte de identitate)

 • Adeverință în original cu venitul net lunar realizat de fiecare membru de familie (unde este cazul) pe lunile noiembrie, decembrie 2017, ianuarie 2018 (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverința de venit, inclusiv alocația suplimentară pentru copii;

 • Declarație notarială (pentru persoanele din familie care nu au realizat venit pe lunile respective);

 • Adeverință de venit fiscal;

 • Adeverință de la școală pentru elevi sau studenți;

 • Un dosar cu șină.

4. Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat:

a) ORFANI SAU BOLNAVI de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar;

Acte necesare:

 • cerere de inscriere elev major/tutore legal;

 • copie certificat deces;

 • certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar.

b) BURSA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu.

Acte necesare:

 • cerere de inscriere elev major/parinte/tutore legal;

 • copie C.I. elev/a – domiciliu in mediu rural;

 • adeverinta Primarie cu mentiunea: „In comuna/sat nu exista liceu ”

c) BURSA DE VENIT MIC, elevi proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii:

 •  nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (530 RON);

 •  nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, in zonele montane.

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent (inclusiv alocatiile, alocatiile suplimentare si bursele), realizate de membrii familiei.

Acte necesare:

 • Cerere;

 • Copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului;

 • Copii xerox ale certificatelor de naștere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

 • Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor de familie pe ultimele 12 luni (feburarie 2017 – ianuarie 2018), inclusiv alocația suplimentară pentru copii, bonurile de masa;

 • Acolo unde membri familiei nu realizează venit, anexează declarație pe propria răspundere de la notariat;

 • Adeverință de la Primărie că nu dețin teren agricol cu o suprafață mai mare de 2 hectare;

 • Adeverință de la școală pentru elevi sau studenți (frați/surori);

 • Un dosar cu șină.

 

 

Comisia de acordare a burselor și a altor ajutoare sociale

© 2017 by Colegiul Economic Mangalia. Proudly created by Curcan Roxana with Wix.com